Όραμα

Στη DPort Services αναγνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοί μας αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων, την επιτυχή υλοποίηση των αναπτυξιακών μας προγραμμάτων και την εξασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας.

 

Στόχος μας είναι η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, που σέβεται τον άνθρωπο και προάγει την εμπιστοσύνη, το ομαδικό πνεύμα και την αποτελεσματικότητα. 

 

Δεσμευόμαστε για στην εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών εργασίας και την προσφορά ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

 

Σήμερα η DPort Services και οι συνεργαζόμενες εταιρίες αριθμούν περισσότερους από 1.850 εργαζομένους και κατ’ επέκταση στηρίζουν χιλιάδες μέλη των οικογενειών τους.  

 

Συνεχίζουμε τον εμπλουτισμό και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας με νέες προσλήψεις, παροχή πιστοποιημένων προγραμμάτων εκπαίδευσης και την παροχή ενός εξελισσόμενου δομημένου προγράμματος μέριμνας των εργαζομένων μας μέσω οικειοθελών επαναλαμβανόμενων παροχών.

Η DPort Services με γνώμονα την καθιέρωση της πρωτοπορίας της στον Ελληνικό χώρο και την εκπλήρωση διεθνών καθιερωμένων προτύπων της σύγχρονης λιμενικής βιομηχανίας επεδίωξε και πιστοποιήθηκε, κάθε διαδικασία που ακολουθεί και εκτελεί είναι πιστοποιημένη από Διεθνώς αναγνωρισμένους Φορείς Πιστοποίησης (TUV και Lloyds) για να διασφαλίζει την ποιότητα στις λιμενικές υπηρεσίες που προσφέρει.

Στηρίζοντας το παρόν, δημιουργούμε μέλλον για τις οικογένειες και τα παιδιά μας