Ποιοί Είμαστε

Η DPort, οι Συνεργαζόμενες εταιρείες & οι εργαζόμενοι τους φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού του Πειραιά.

Η συνεργασία όλων μας στοχεύει στην καθιέρωση του Λιμανιού του Πειραιά σε πρωταγωνιστή στο δίκτυο της ναυτιλιακής κοινότητας.

Με ανθρώπινο δυναμικό αποτελούμενο από επαγγελματίες του είδους, με αφοσίωση και συστηματική προσπάθεια, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό παρεχόμενο από την εταιρία ΣΕΠ Α.Ε., στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητάς μας.

Επενδύοντας στη βασική μας δύναμη, το ανθρώπινο δυναμικό, φροντίζουμε το προσωπικό και τους συνεργάτες μας να είναι πλήρως καταρτισμένοι. Μέσα από συνεχή σεμινάρια από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς διαπίστευσης αναπτύσσουμε τα επίπεδα συνέπειας και υπευθυνότητας σε κάθε τομέα που αφορά την Υγεία και Ασφάλεια, αυξάνουμε σε κάθε επίπεδο εργασίας την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε ενώ παράλληλα αξιολογούμε, ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους πάνω στις καθημερινές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της δουλειάς μας.

H DPort και οι Συνεργαζόμενες εταιρίες έχουν αναλάβει την παροχή συνολικού φάσματος Λιμενικών Υπηρεσιών που απαιτούνται για την λειτουργία ενός σύγχρονου τερματικού σταθμού όπως συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Χειρισμός Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ, RMG, E-RTG, FL, Κρένια, κλπ.)

 • Έλεγχος Εμπορευματοκιβωτίων

 • Έλεγχος Πυλών

 • Καβοδεσίες

 • Lashing & Unlashing Εμπορευματοκιβωτίων

 • Διαχείριση χύδην φορτίων, Μεταφόρτωση & Χειρισμός ειδικών φορτίων

 • Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών διαχείρισης φορτίων που έχουν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια των ταξιδιών

 

Ποιοί Είμαστε

Η DPort, οι Συνεργαζόμενες εταιρείες & οι εργαζόμενοι τους φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού του Πειραιά.

Η συνεργασία όλων μας στοχεύει στην καθιέρωση του Λιμανιού του Πειραιά σε πρωταγωνιστή στο δίκτυο της ναυτιλιακής κοινότητας.

Με ανθρώπινο δυναμικό αποτελούμενο από επαγγελματίες του είδους, με αφοσίωση και συστηματική προσπάθεια, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό παρεχόμενο από την εταιρία ΣΕΠ Α.Ε., στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητάς μας.

Επενδύοντας στη βασική μας δύναμη, το ανθρώπινο δυναμικό, φροντίζουμε το προσωπικό και τους συνεργάτες μας να είναι πλήρως καταρτισμένοι. Μέσα από συνεχή σεμινάρια από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς διαπίστευσης αναπτύσσουμε τα επίπεδα συνέπειας και υπευθυνότητας σε κάθε τομέα που αφορά την Υγεία και Ασφάλεια, αυξάνουμε σε κάθε επίπεδο εργασίας την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε ενώ παράλληλα αξιολογούμε, ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους πάνω στις καθημερινές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της δουλειάς μας.

H DPort και οι Συνεργαζόμενες εταιρίες έχουν αναλάβει την παροχή συνολικού φάσματος Λιμενικών Υπηρεσιών που απαιτούνται για την λειτουργία ενός σύγχρονου τερματικού σταθμού όπως συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Χειρισμός Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ, RMG, E-RTG, FL, Κρένια, κλπ.)

 • Έλεγχος Εμπορευματοκιβωτίων

 • Έλεγχος Πυλών

 • Καβοδεσίες

 • Lashing & Unlashing Εμπορευματοκιβωτίων

 • Διαχείριση χύδην φορτίων, Μεταφόρτωση & Χειρισμός ειδικών φορτίων

 • Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών διαχείρισης φορτίων που έχουν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια των ταξιδιών

Ποιοί Είμαστε

Η DPort Services, οι Συνεργαζόμενες εταιρείες & οι εργαζόμενοι τους φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του λιμανιού του Πειραιά.

Η συνεργασία όλων μας στοχεύει στην καθιέρωση του Λιμανιού του Πειραιά σε πρωταγωνιστή στο δίκτυο της ναυτιλιακής κοινότητας.

Με ανθρώπινο δυναμικό αποτελούμενο από επαγγελματίες του είδους, με αφοσίωση και συστηματική προσπάθεια, με υπερσύγχρονο εξοπλισμό παρεχόμενο από την εταιρία ΣΕΠ Α.Ε., στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητάς μας.

Επενδύοντας στη βασική μας δύναμη, το ανθρώπινο δυναμικό, φροντίζουμε το προσωπικό και τους συνεργάτες μας να είναι πλήρως καταρτισμένοι. Μέσα από συνεχή σεμινάρια από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς διαπίστευσης αναπτύσσουμε τα επίπεδα συνέπειας και υπευθυνότητας σε κάθε τομέα που αφορά την Υγεία και Ασφάλεια, αυξάνουμε σε κάθε επίπεδο εργασίας την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε ενώ παράλληλα αξιολογούμε, ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους πάνω στις καθημερινές απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της δουλειάς μας.

H DPort Services και οι Συνεργαζόμενες εταιρίες έχουν αναλάβει την παροχή συνολικού φάσματος Λιμενικών Υπηρεσιών που απαιτούνται για την λειτουργία ενός σύγχρονου τερματικού σταθμού όπως συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Χειρισμός Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ, RMG, E-RTG, FL, Κρένια, κλπ.)

 • Έλεγχος Εμπορευματοκιβωτίων

 • Έλεγχος Πυλών

 • Καβοδεσίες

 • Lashing & Unlashing Εμπορευματοκιβωτίων

 • Διαχείριση χύδην φορτίων, Μεταφόρτωση & Χειρισμός ειδικών φορτίων

 • Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών διαχείρισης φορτίων που έχουν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια των ταξιδιών

Προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα λιμενικών υπηρεσιών διαχείρισης φορτίων με απόλυτη δέσμευση στην ασφάλεια της εργασίας μας.